"JÍT SVOU CESTOU...."

Někdy se v životě stane, že ztratíme cestu. Jsem tu proto, abych Vás na ni vrátila. Ne na cestu, na které Vás chtějí vidět ostatní, ale na tu, která je Vaše.

CO DĚLÁM?

Pomůžu Vám:

  • nalézt a plně využít Váš POTENCIÁL.
  • ODSTRANIT BARIÉRY a posunout hranice toho, co je ve Vašem životě možné.
  • vystoupit v období dlouhodobé stagnace z "bludného kruhu", najít NOVÝ SMĚR a vydat se na cestu k CÍLI.
  • UVĚDOMIT SI, ŽE TU NEJSTE PROTO, ABYSTE PLNIL/A OČEKÁVÁNÍ VŠECH OSTATNÍCH, ALE SVÁ VLASTNÍ.
  • vytvořit z krize, do níž jste se dostal/a, PŘÍLEŽITOST K NOVÉMU ZAČÁTKU.
  • ujasnit si, že život není jen seznam toho, co musím, ale je také příležitost k tomu, co MŮŽU. A JE ZCELA V POŘÁDKU OD ŽIVOTA NĚCO CHTÍT.
  • rozvzpomenout si na Vaše SNY a vrátit se na cestu k JEJICH realizaci.
  • začít MYSLET JINAK, abyjste na konci svého života neměli pocit, že Vám život "protekl mezi prsty".


Napište si o e-book

"PĚT KROKŮ KE SPOKOJENĚJŠÍMU ŽIVOTU"

Zásady GDPR :

Těším se na setkání s Vámi!

Adresa koučink: Mlýnská 938/4, 779 00 Olomouc

Adresa kurzy: Jungmannova 25, 77200 Olomouc

Telefon: +420 737 170 857

E-mail: info@biancakoucink.cz